Raben logo

E-ROD - Returul documentelor în format electronic

Mult mai simplu și mai eficient

e-ROD - retur documente în format electronic

Conform strategiei de durabilitate pentru perioada 2021 - 2025, Raben Group și-a propus dezvoltarea sustenabilă și scăderea amprentei de carbon asupra mediului. Ca parte din această strategie, digitalizarea are un rol foarte important, datorită creșterii eficienței, reducerea consumului de hârtie, respectiv scăderea consumului de combustibil. Facem acest lucru pentru protejarea mediului și a societății și pentru a construi un viitor mai verde pentru urmașii noștri. Prin folosirea documentelor în format electronic, reducem amprenta de carbon si protejăm mediul.

Începând cu 1 ianuarie 2023, serviciul ROD (return of documents) devine automat e-ROD (electronic return of documents) pentru toți clienții Raben Logistics Romania.

plantam un copac

Plantăm un copac împreună

Sau salvăm o pădure

Ca parte a procesului nostru de digitalizare și de conservare a resurselor de mediu am luat decizia ca Raben Logistics Romania sa migreze de la serviciul ROD (return of documents) la e-ROD (electronic return of documents). Conform legislatiei in vigoare, toate documentele financiar contabile si conexe au valoare de original si in forma electronica. Toate documentele sub forma e-ROD, vor fi scanate și disponibile pe platforma MyRaben. 

Documente care nu fac obiectul e-ROD si raman cu retur in original:

  • Bilete la ordin
  • Bonuri de paleti
csm_Camion_drum_verde_d9b6df5ddd.png
Partener pe termen lung
Pentru transport și logistică

Temei legal :

Conform prevederilor legale în vigoare, respectiv Legea nr. 82/1991, a contabilității și Ordinul 2634 emis de Ministerul Finanțelor Publice în data de 05.11.2015:  

  • Entităţile au obligaţia păstrării în arhiva lor a registrelor de contabilitate, a celorlalte documente contabile, precum şi a documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate a operaţiunilor economico-financiare. 
  • Păstrarea documentelor justificative, a registrelor de contabilitate şi a celorlalte documente financiar-contabile se face, după caz, la domiciliul fiscal, la sediul social sau la sediile secundare, pe hârtie sau pe suport electronic
  • În cazul păstrării pe suport electronic a documentelor financiar-contabile, inclusiv a celor care au fost convertite din format hârtie în format electronic, nu este obligatorie aplicarea prevederilor Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică, republicată. 
  • În cazul în care evidenţa contabilă este ţinută cu ajuorul programelor informatice, documentele financiar-contabile se pot păstra pe suporturi tehnice, pe durata termenelor prevăzute de legislaţia în vigoare, cu condiţia să poată fi listate în orice moment, în funcţie de necesităţile entităţii sau la cererea organelor de control. 

Legislatia prevede faptul ca procesul de conversie din format fizic in format electronic se poate face prin scanarea documentelor, cu conditia sa se asigure autenticitatea originii, integritatea continutului si lizibilitatea documentelor in conformitate cu prevederile prezentate mai sus.

Ai nelămuriri, sau nevoie de informații suplimentare?

Ne poți contacta oricănd folosind informațiile din secțiune Contact a site-lui, sau folosind formularul de mai jos!