Raben logo
Data infromation protection your-partner-in-logistics

Siguranța informațiilor

Ne pasă de tine și de datele tale

Raben security

Ne protejăm reciproc

Și ne respectăm relația

Securitatea informațiilor

Suntem conștienți că în prezent, o protecție adecvată trebuie aplicată nu numai sănătății și vieții umane, resurselor naturale, ci și informațiilor, care sunt foarte valoroase pentru orice afacere. Înțelegem siguranța informațiilor ca asigurând nu numai confidențialitatea adecvată, ci și accesibilitatea și integritatea.

Acest proces necesită monitorizare și îmbunătățire continuă, pe care le urmărim prin dezvoltarea unui sistem de securitate a informațiilor care se bazează pe orientările ISO 207001.

Considerăm că respectarea tuturor cerințelor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și la libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei 95/46 / CE (Regulamentul general privind protecția datelor) este pentru noi unul dintre cele mai importante obiective ale sistemului de gestionare a siguranței informațiilor.

Suntem o companie responsabilă social și pe lângă respectul față de clienții și partenerii noștri, suntem responsabili față de mediul în care ne desfășurăm activitatea și în primul rând față de noi. Avem grijă de informațiile pe care ni le furnizează clienții noștri și le folosim doar în scopul declarat la momentul recepționării acestora. Toate datele sunt securizate și sunt protejate prin mijloace moderne actualizate permanent.

Protectie date

Datele sunt confidențiale

Protejăm datele tale

Procesăm doar datele colectate în scopurile pentru care ne-au fost furnizate. Respectăm îndatoririle noastre de informare la colectarea acestor date, în special în ceea ce privește informarea în ce mod și în cât timp vor fi procesele și cine este destinatarul lor.

Datorită acestui fapt, puteți fi sigur că :

  • numai persoanele autorizate pot accesa datele confidențiale,
  • informațiile necesare sunt disponibile pentru persoanele relevante, ceea ce garantează un timp scurt de răspuns,
  • avem grijă de calitatea datelor utilizate, de completarea și corectitudinea acestora, ceea ce ne permite, în final, să minimizăm riscul de erori.
  • toate informațiile sunt securizate prin mai multe metode de securitate, care se actualizează permanent, crescând nivelul de securitate.

Zona destinatarului

Principiile administrării și procesării datelor

Contact Protecția Datelor

alexandra.tomescu@raben-group.com