Raben logo

Prelucrarea datelor

Cum prelucrăm datele tale personale

7. PRELUCRĂRI PRIN INTERMEDIUL TEHNOLOGIEI COOKIE

Puteti gasi mai multe detalii cu privire la prelucrarea datelor prin intermediul tehnologiei cookie în pagina dedicată Politicii Cookie

8. SECURITATEA DATELOR

Am implementat măsurile adecvate de securitate pentru a împiedica ca datele dvs. cu caracter personal să fie pierdute, utilizate sau accesate accidental, modificate sau divulgate în mod neautorizat. De asemenea, limităm accesul la datele dvs. personale acelor angajați, agenți, contractanți și altor terțe părți care au o nevoie comercială de a cunoaște datele respective. Aceștia vor procesa datele dvs. personale la instrucțiunea noastră și se supun obligației de confidențialitate.

Am implementat proceduri pentru a trata orice încălcare suspicioasă a securității datelor cu caracter personal și vă vom notifica pe dvs. și orice autoritate de reglementare competentă cu privire la încălcare, atunci când suntem obligați legal să acționăm astfel.

9. REȚINEREA DATELOR

Dacă sunteți clientul nostru sau salariatul acestuia ori participați la un proces de recrutare vom prelucra datele dvs. cu caracter personal în conformitate cu instrucțiunile clienților noștri sau în conformitate cu orice cerință legală, contabilă sau de raportare.

Ca regulă, reținem datele dvs pentru o perioadă maximă de 4 ani de la data colectării acestora, cu excepția situației cnd o prevedere legală ne obligă să păstrăm datele pentru o perioadă mai lungă. În cazul procesării în baza interesului legitim și dacă considerați că interesul dvs legitim este afectat de interesul nostru legitim, vă rugăm să ne contactați la dpo.romania@raben-group.com în vederea ștergerii datelor dvs din baza noastră de date.

10. DREPTURILE DVS. LEGALE

În completarea celor menționate în prezenta Politică, în anumite circumstanțe, persoana vizată are anumite drepturi în conformitate cu Regulamentul privind protecția datelor cu caracter personal. Acestea includ:

Dreptul de acces

Ne puteți cere:

 • să confirmăm dacă vă prelucrăm datele personale;
 • să vă dăm o copie a acelor date;
 • să vă oferim alte informații despre datele dvs. personale, precum datele pe care le avem, pentru ce le folosim, cui le dezvăluim, dacă le transferăm în străinătate și cum le protejăm, cât timp le păstrăm, ce drepturi aveți, cum puteți face o plângere, de unde am luat datele dvs. și dacă am efectuat orice proces decizional automatizat sau creare de profiluri, în măsura în care informațiile nu v-au fost deja furnizate în această Politică

Dreptul de rectificare

Ne puteți cere să rectificăm datele personale inexacte. Este posibil să căutăm să verificăm acuratețea datelor înainte de rectificarea acestora.

Dreptul de ștergere (dreptul de a fi uitat)

Ne puteți cere să vă ștergem datele personale, dar doar în cazul în care:

 • nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate; sau
 • v-ați retras consimțământul (când prelucrarea datelor a fost bazată pe consimțământ); sau
 • ca urmare a unui drept întemeiat de a obiecta (vedeți „Obiecție” mai jos); sau
 • au fost prelucrate ilegal; sau
 • trebuie respectată o obligație legală al cărei subiect este Compania.

Nu suntem obligați să răspundem solicitării dvs. de a vă șterge datele personale dacă prelucrarea datelor dvs. personale este necesară:

 • pentru respectarea unei obligații legale; sau
 • pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor drepturi în justiție;

Există alte cateva circumstanțe în care nu suntem obligați să răspundem solicitării dvs. de ștergere, deși acestea două sunt probabil cele mai comune situații în care vă vom refuza această solicitare.

Dreptul de restricție

Ne puteți cere să vă restricționăm (și anume, să le păstrăm fără a le folosi) datele personale doar când:

 • acuratețea acestora este contestată (vedeți ”Rectificare”), pentru a ne permite să le verificăm ; sau
 • prelucrarea este ilegală, dar nu doriți să le ștergeți; sau
 • nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar avem în continuare nevoie de ele pentru a stabili, a exercita sau a apăra drepturi în justiție; sau
 • v-ați exercitat dreptul de a obiecta, iar verificarea motivelor imperioase este în așteptare.

Putem continua să folosim datele dvs. personale în urma unei cereri de restricție, în cazul în care:

 • avem consimțământul dvs.; sau
 • pentru a stabili, a exercita sau a apăra drepturi în justiție; sau
 • pentru a proteja drepturile unei alte persoane fizice sau juridice.

Dreptul de portabilitate

Ne puteți cere să vă furnizăm datele dvs. personale într-un format structurat, folosit în mod obițnuit, prelucrabil automat sau puteti solicita să fie „portate” direct unui alt operator de date, însă doar atunci când:

 • prelucrarea este bazată pe consimțământul dvs. sau pe executarea unui contract cu dvs.; ți
 • prelucrarea este realizată prin mijloace automate.

Dreptul de opoziție

Puteți obiecta la orice prelucrare a datelor dvs. personale ce au ca temei juridic „interesele noastre legitime”, dacă opinați că drepturile și libertățile dvs. fundamentale au prioritate față de interesele noastre legitime.

Odată ce ați obiectat, avem oportunitatea de a vă demonstra că avem interese legitime convingătoare, ce au prioritate față de drepturile și libertățile dvs.

Dreptul de a formula o plângere

Aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Vă rugăm să încercați să rezolvați orice problemă discutând,în prealabil, cu noi, deși aveți dreptul de a contacta autoritatea de supraveghere în orice moment.

Dreptul de a vă retrage consimțământul

Aveți dreptul de a vă retrage consimțământul acordat în situația în care prelucrăm datele cu caracter personal în baza acestuia.

Persoana vizată nu va plăti un comision sau orice altă taxă pentru a accesa datele dvs. cu caracter personal (sau de a exercita oricare dintre celelalte drepturi). Totuși, noi, în calitate de Operator, putem impune un onorariu rezonabil dacă cererea formulată este vădit nefondată, repetitivă sau excesivă. Alternativ, putem refuza să dăm curs unei cereri primite în aceste circumstanțe.

Avem  dreptul de a cere anumite informații pentru a putea confirma identitatea persoanei vizate care a efectuat solicitarea și pentru a asigura datele personale (sau de a exercita oricare dintre celelalte drepturi). Aceasta este o măsură de securitate pentru a vă asigura că datele cu caracter personal nu sunt divulgate persoanelor care nu au dreptul să le primească. Vă putem contacta pentru a vă cere informații suplimentare cu privire la cererea dvs. de a grăbi răspunsul nostru.

Vom depune diligențele necesare pentru a răspunde la toate cererile legitime în termen de o lună. Ocazional, este posibil să dureze mai mult de o lună dacă cererea persoanei vizate este foarte complexă sau persoana vizată a formulat mai multe cereri. În acest caz, vă vom notifica și vă vom ține la curent.

În cazul în care considerați că prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal încalcă Regulamentul UE 2016/679, aveți dreptul de a depune plângere în fața Autorității de supraveghere: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal B-dul. G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336 București, România (www.dataprotection.ro). Vă vom fi recunoscători daca vă veți adresa mai intâi către noi pentru a încerca o remediere mai rapidă a unei eventuale probleme. Ne puteti contacta oricând la dpo.romania@raben-group.com.

11. SĂ ȚINEM LAGĂTURA

Primul punct de contact pentru toate chestiunile ce reies din această Politică, inclusiv solicitări de exercitare a drepturilor subiecților, este Societatea noastră ce poate fi contactată în următoarele moduri:

 • Prin e-mail la la dpo.romania@raben-group.com.
 • Prin poștă la adresa din CTPark Bucharest, cladirea BUCH 14, Comuna Dragomiresti-Vale, Sat Dragomiresti Deal, Strada Padurii, nr. 26, jud. Ilfov, GPS : 44.448544, 25.926009

Dacă aveți o plângere sau aveți nevoie de lămuririîn legătura cu modul în care va sunt folosite datele personale, vă rugăm să ne contactați, în primă instanță, pe noi și noi vom încerca să rezolvăm problema cât mai curând posibil.

Vă dorim navigare placută!