Raben logo

Prelucrarea

datelor

Cum prelucrăm datele tale personale

1. INTRODUCERE

Prezenta Politică cu privire la confidențialitatea datelor cu caracter personal vă oferă detaliile cu privire la modul în care sunt colectate și procesate datele dvs personale de către Raben Logistics Romania SRL, cu sediul social în CTPark Bucharest, cladirea BUCH 14, Comuna Dragomiresti-Vale, Sat Dragomiresti Deal, Strada Padurii, nr. 26, jud. Ilfov, GPS : 44.448544, 25.926009, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J23/4660/2021, având cod fiscal RO36069738 (denumită în continuare „Societatea”), atunci când Dvs sau angajatorul Dvs utilizează serviciile noastre.

Am desemnat un responsabil cu protecția datelor ce poate fi contactat, în scris, la sediul operatorului sus-menționat sau la e-mail: dpo.romania@raben-group.com. Toate solicitările vor fi soluționate cu promptitudine, în conformitate cu legislația aplicabilă, și în mod gratuit.

Prin furnizarea datelor dvs. către noi, ne garantați că aveți peste 16 ani. În cazul în care aveți mai puțin de 16 ani,  solicităm a fi contactați de către titularul răspunderii părintești.

Societatea acționează și prelucrează date cu caracter personal în nume propriu, în calitate de Operator de date cu caracter personal.

Este foarte important ca informațiile pe care le deținem despre dvs. să fie corecte și actualizate. Vă rugăm să anunțați furnizorul de servicii, entitate ce deține calitatea de Operator de date cu caracter personal în relatia cu Dvs, în orice moment in care intervin modificări cu privire la datele dvs.

2. CE DATE COLECTĂM DESPRE DVS.

Date cu caracter personal înseamnă orice informații care pot identifica o persoană. Acestea nu includ date anonime.

Daca sunteți clientul nostru, suntem în negocieri pentru o posibilă colaborare și/sau suntem în discuții pentru o posibilă angajare, dacă vizitați website-ul nostru este foarte probabil sa procesăm anumite tipuri de date personale despre dvs. cum ar fi numele și prenumele, funcția, telefonul, adresa de e-mail sau date de indentificare, Curriculum Vitae, astfel cum aceste date sunt prezentate de către Dvs sau de către societatea la care activați. Putem de asemenea procesa datele agregate cu caracter personal ce pot fi colectate prin intermediul tehnologiei cookie. „Cookie-uri” - sunt fișiere pe care un server le trimite dispozitivului dvs, plasate pe site-ul nostru sau prin descarcarea. Modalitatea în care prelucrăm cookie-uri sunt detaliate în Politica de utilizare a cookies, disponibilă pe website-ul nostru.

Datele sensibile se referă la date care includ detalii despre originea rasială sau etnie, convingeri religioase sau filosofice, viață sexuală, orientarea sexuală, opinii politice, apartenență la sindicate, informații despre sănătate  și date genetice și biometrice.

Nu colectam nicio informație despre convingeri, viață sau orientare sexuală, opiniile politice, apartenența la sindicate, informații despre sănătate, date genetice sau biometrice sau despre infracțiuni.

3. CUM COLECTĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL

Colectăm datele despre dvs. printr-o varietate de metode, astfel:

A. Interacțiuni directe:

 • Ne contactați în vederea inițierii unei colaborări.
 • Sunteți deja clientul nostru.
 • De la Dvs direct când ne trimiteti un CV.
 • Daca vizitati unul din depozitele noastre, depozite monitorizate cu sistem de supraveghere video.

Date ce pot fi colectate: nume, prenume, număr de telefon, adresă de email, imaginea captata prin sistemul de supraveghere video.

Temeiul prelucrării este relația contractuală sau interesul legtim in cazul monitorizarii video.

B. Surse terțe:

Putem primi date cu caracter personal despre dvs.

 • De la entități cu care sunteți într-o relație contractuală și în beneficiul căreia Societatea prestează servicii specifice.
 • De la agregatorii de CV-uri (site-uri de specialitate).

Date ce pot fi colectate: nume, prenume, număr de telefon, adresă de email, date conținute în CV, numar si serie act de idnetitate, numar si serie permis de conducere.

Temeiul prelucrării este relația contractuală.

C. Date colectate în mod automat:

 • Date colectate prin intermediul tehnologiei cookie:

 În momentul vizitării site-ului nostru, cu ajutorul cookie-urilor, colectăm și date obținute de la computerul, telefonul, tableta sau alt dispozitiv utilizat de dvs („dispozitivul”), informații cu care vă putem identifica online („identificatori online”) și pe care le utilizăm la profilare în scop de marketing direct:

 1. Adresa IP;
 2. Browser-ul de internet pe care il utilizați și  versiunea sistemului de operare al dispozitivului;
 3. Date de protocol HHTP/HTTPS;
 4. Durata vizitei/ activității Dvs pe website-ul nostru;

Temeiul prelucrării este consimțământul pe care ni l-ați acordat, cel mai probabil, prin intermediul unui pop-up. Este importat să rețineți că vă puteți  retrage consimțământul oricând.

4. CUM FOLOSIM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL

Vom folosi datele dvs. cu caracter personal când se permite din punct de vedere legal. Utilizările cele mai frecvente ale datelor dvs. cu caracter personal sunt:

 • În vederea selectării unor candidați în vederea angajării.
 • Dacă este necesar în interesele noastre legitime (sau cele ale unei terțe părți), atunci când interesele și drepturile dvs. fundamentale nu depășesc acele interese.
 • Dacă trebuie să respectăm o obligație legală sau statutară.
 • Atunci cand acționăm în calitate de împuterniciți pentru anumiți operatori de date cu caracter personal cu care suntem într-o relație contractuală.

Putem procesa datele dvs. cu caracter personal doar în scopul îndeplinirii obligațiilor noastre contractuale avute față de clienții noștri, strict în limita și în baza instrucțiunilor primite, în vederea îndeplinirii obligațiilor legale ale acestora.

În cazul în care acționăm în calitate de persoană împuternicită, vom acționa strict în conformitate cu instrucțiunile primite din partea operatorilor de date cu caracter personal.

5. DIVULGAREA DATELOR DVS. CU CARACTER PERSONAL

Datele dvs personale pot fi transmise către partenerii noștri de încredere și pot fi prelucrate de către aceștia în scopul furnizării serviciilor urmărite de către dvs.

Pentru a livra serviciile noastre, vom partaja datele dvs cu partenerii noștri de încredere. Selectăm foarte atent partenerii și furnizorii care efectueaza, în numele nostru, operațiuni suport activității noastre. Împărtășim cu aceștia doar datele personale necesare realizării activităților specifice..

Atunci când externalizăm anumite activități către partenerii noștri de încredere depunem toate eforturile rezonabile pentru a verifica în prealabil dacă aceștia asigură protecția datelor dvs prin măsuri stricte de securitate a datelor. Cu fiecare în parte vom încheia contracte de prelucrare a datelor. În detaliu, transmitem unele date către terțe părți (furnizorii și partenerii noștri) pentru realizarea funcțiilor și serviciilor necesare activităților noastre (de ex. furnizorul care ne asigură serviciile de stocare a datelor pe servere externe situat în UE).

Transmiterea datelor către autorităși și instituții publice sau organe judiciare

Putem transmite unele din datele dvs personale autorităților sau instituțiilor publice competente, atunci când legea ne impune (de ex. investigarea fraudelor; prevenirea spălării banilor; depunerea declarațiilor, situațiilor financiare la autoritățile fiscale etc.) sau putem transmite aceste date către instanțele judiciare, respectiv autoritățile publice în scopul apărării drepturilor noastre in instanță.

Accesul auditorilor și consultanților

Putem partaja unele din datele dvs personale furnizorilor de servicii de contabilitate, juridice, resurse umane, audit, servicii bancare.

6.TRANSFERURI INTERNAȚIONALE

Ca regulă, prelucrăm date numai către state din Uniunea Europeană sau Spațiul Economic European. Cu toate acestea, este posibil ca datele Dvs să fie transferate unor operatori din afara Spațiului Economic European SEE (e.g. prin prisma folosirii soluțiilor sofwtare Microsoft Office 365). Țările din afara SEE nu pot oferi un nivel de protecție al datelor cu caracter personal similar cu protecția oferită în țările din SEE. În cazul unor asemenea transferuri internaționale, societățile din Grupul Raben va depune toate eforturile pentru pentru a se asigura că un asemenea transfer nu va conduce la reducerea nivelului de protecție al datelor Dvs, astfel cum este asigurat prin legislația țărilot din SEE. Totodată, în cazul unor asemenea transferuri internaționale ne vom asigura că aceste transferuri sunt efectuate în temeiul unor clauze contractuale standard aprobate de Comisia Europeană. Pentru detalii suplimentare despre transferul datelor în afara SEE, vă rugam să ne contactați la datele de contact indicate mi sus.

7. PRELUCRĂRI PRIN INTERMEDIUL TEHNOLOGIEI COOKIE

Puteti gasi mai multe detalii cu privire la prelucrarea datelor prin intermediul tehnologiei cookie AICI

8. SECURITATEA DATELOR

Am implementat măsurile adecvate de securitate pentru a împiedica ca datele dvs. cu caracter personal să fie pierdute, utilizate sau accesate accidental, modificate sau divulgate în mod neautorizat. De asemenea, limităm accesul la datele dvs. personale acelor angajați, agenți, contractanți și altor terțe părți care au o nevoie comercială de a cunoaște datele respective. Aceștia vor procesa datele dvs. personale la instrucțiunea noastră și se supun obligației de confidențialitate.

Am implementat proceduri pentru a trata orice încălcare suspicioasă a securității datelor cu caracter personal și vă vom notifica pe dvs. și orice autoritate de reglementare competentă cu privire la încălcare, atunci când suntem obligați legal să acționăm astfel.

9. REȚINEREA DATELOR

Dacă sunteți clientul nostru sau salariatul acestuia ori participați la un proces de recrutare vom prelucra datele dvs. cu caracter personal în conformitate cu instrucțiunile clienților noștri sau în conformitate cu orice cerință legală, contabilă sau de raportare.

Ca regulă, reținem datele dvs pentru o perioadă maximă de 4 ani de la data colectării acestora, cu excepția situației cnd o prevedere legală ne obligă să păstrăm datele pentru o perioadă mai lungă. În cazul procesării în baza interesului legitim și dacă considerați că interesul dvs legitim este afectat de interesul nostru legitim, vă rugăm să ne contactați la dpo.romania@raben-group.com în vederea ștergerii datelor dvs din baza noastră de date.

10. DREPTURILE DVS. LEGALE

În completarea celor menționate în prezenta Politică, în anumite circumstanțe, persoana vizată are anumite drepturi în conformitate cu Regulamentul privind protecția datelor cu caracter personal. Acestea includ:

Dreptul de acces

Ne puteți cere:

 • să confirmăm dacă vă prelucrăm datele personale;
 • să vă dăm o copie a acelor date;
 • să vă oferim alte informații despre datele dvs. personale, precum datele pe care le avem, pentru ce le folosim, cui le dezvăluim, dacă le transferăm în străinătate și cum le protejăm, cât timp le păstrăm, ce drepturi aveți, cum puteți face o plângere, de unde am luat datele dvs. și dacă am efectuat orice proces decizional automatizat sau creare de profiluri, în măsura în care informațiile nu v-au fost deja furnizate în această Politică

Dreptul de rectificare

Ne puteți cere să rectificăm datele personale inexacte. Este posibil să căutăm să verificăm acuratețea datelor înainte de rectificarea acestora.

Dreptul de ștergere (dreptul de a fi uitat)

Ne puteți cere să vă ștergem datele personale, dar doar în cazul în care:

 • nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate; sau
 • v-ați retras consimțământul (când prelucrarea datelor a fost bazată pe consimțământ); sau
 • ca urmare a unui drept întemeiat de a obiecta (vedeți „Obiecție” mai jos); sau
 • au fost prelucrate ilegal; sau
 • trebuie respectată o obligație legală al cărei subiect este Compania.

Nu suntem obligați să răspundem solicitării dvs. de a vă șterge datele personale dacă prelucrarea datelor dvs. personale este necesară:

 • pentru respectarea unei obligații legale; sau
 • pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor drepturi în justiție;

Există alte cateva circumstanțe în care nu suntem obligați să răspundem solicitării dvs. de ștergere, deși acestea două sunt probabil cele mai comune situații în care vă vom refuza această solicitare.

Dreptul de restricție

Ne puteți cere să vă restricționăm (și anume, să le păstrăm fără a le folosi) datele personale doar când:

 • acuratețea acestora este contestată (vedeți ”Rectificare”), pentru a ne permite să le verificăm ; sau
 • prelucrarea este ilegală, dar nu doriți să le ștergeți; sau
 • nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar avem în continuare nevoie de ele pentru a stabili, a exercita sau a apăra drepturi în justiție; sau
 • v-ați exercitat dreptul de a obiecta, iar verificarea motivelor imperioase este în așteptare.

Putem continua să folosim datele dvs. personale în urma unei cereri de restricție, în cazul în care:

 • avem consimțământul dvs.; sau
 • pentru a stabili, a exercita sau a apăra drepturi în justiție; sau
 • pentru a proteja drepturile unei alte persoane fizice sau juridice.

Dreptul de portabilitate

Ne puteți cere să vă furnizăm datele dvs. personale într-un format structurat, folosit în mod obițnuit, prelucrabil automat sau puteti solicita să fie „portate” direct unui alt operator de date, însă doar atunci când:

 • prelucrarea este bazată pe consimțământul dvs. sau pe executarea unui contract cu dvs.; ți
 • prelucrarea este realizată prin mijloace automate.

Dreptul de opoziție

Puteți obiecta la orice prelucrare a datelor dvs. personale ce au ca temei juridic „interesele noastre legitime”, dacă opinați că drepturile și libertățile dvs. fundamentale au prioritate față de interesele noastre legitime.

Odată ce ați obiectat, avem oportunitatea de a vă demonstra că avem interese legitime convingătoare, ce au prioritate față de drepturile și libertățile dvs.

Dreptul de a formula o plângere

Aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Vă rugăm să încercați să rezolvați orice problemă discutând,în prealabil, cu noi, deși aveți dreptul de a contacta autoritatea de supraveghere în orice moment.

Dreptul de a vă retrage consimțământul

Aveți dreptul de a vă retrage consimțământul acordat în situația în care prelucrăm datele cu caracter personal în baza acestuia.

Persoana vizată nu va plăti un comision sau orice altă taxă pentru a accesa datele dvs. cu caracter personal (sau de a exercita oricare dintre celelalte drepturi). Totuși, noi, în calitate de Operator, putem impune un onorariu rezonabil dacă cererea formulată este vădit nefondată, repetitivă sau excesivă. Alternativ, putem refuza să dăm curs unei cereri primite în aceste circumstanțe.

Avem  dreptul de a cere anumite informații pentru a putea confirma identitatea persoanei vizate care a efectuat solicitarea și pentru a asigura datele personale (sau de a exercita oricare dintre celelalte drepturi). Aceasta este o măsură de securitate pentru a vă asigura că datele cu caracter personal nu sunt divulgate persoanelor care nu au dreptul să le primească. Vă putem contacta pentru a vă cere informații suplimentare cu privire la cererea dvs. de a grăbi răspunsul nostru.

Vom depune diligențele necesare pentru a răspunde la toate cererile legitime în termen de o lună. Ocazional, este posibil să dureze mai mult de o lună dacă cererea persoanei vizate este foarte complexă sau persoana vizată a formulat mai multe cereri. În acest caz, vă vom notifica și vă vom ține la curent.

În cazul în care considerați că prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal încalcă Regulamentul UE 2016/679, aveți dreptul de a depune plângere în fața Autorității de supraveghere: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal B-dul. G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336 București, România (www.dataprotection.ro). Vă vom fi recunoscători daca vă veți adresa mai intâi către noi pentru a încerca o remediere mai rapidă a unei eventuale probleme. Ne puteti contacta oricând la dpo.romania@raben-group.com.

11. SĂ ȚINEM LAGĂTURA

Primul punct de contact pentru toate chestiunile ce reies din această Politică, inclusiv solicitări de exercitare a drepturilor subiecților, este Societatea noastră ce poate fi contactată în următoarele moduri:

 • Prin e-mail la la dpo.romania@raben-group.com.
 • Prin poștă la adresa din CTPark Bucharest, cladirea BUCH 14, Comuna Dragomiresti-Vale, Sat Dragomiresti Deal, Strada Padurii, nr. 26, jud. Ilfov, GPS : 44.448544, 25.926009

Dacă aveți o plângere sau aveți nevoie de lămuririîn legătura cu modul în care va sunt folosite datele personale, vă rugăm să ne contactați, în primă instanță, pe noi și noi vom încerca să rezolvăm problema cât mai curând posibil.

Vă dorim navigare placută!