Raben logo
obiective de decarbonizare verificate științific

Raben se alătură cercului de companii cu obiective de decarbonizare verificate științific

2022.09.06
Raben Group s-a alăturat inițiativei internaționale Science Based Targets („SBTi”) și și-a stabilit obiectivele pe termen scurt de decarbonizare. În cele din urmă, au fost validate de experții SBTi, deci aceasta este o dovadă clară că direcția de reducere a CO2 pe care Raben Group a stabilit-o este în conformitate cu cunoștințele științifice și sprijină în mod realist oprirea încălzirii globale la sub 2⁰C în comparație cu vremurile preindustriale

SBTi este un organism global care permite companiilor să stabilească obiective ambițioase de reducere a emisiilor, în conformitate cu cele mai recente date științifice climatice. Se concentrează pe accelerarea companiilor din întreaga lume pentru a reduce la jumătate emisiile înainte de 2030 și pentru a atinge emisii nete zero înainte de 2050. SBTi reprezintă colaborarea între CDP, United Nations Global Compact, World Resources Institute (WRI) și World Wide Fund for Natura (WWF)

Menținerea creșterii temperaturii medii în întreaga lume sub 2⁰C este un obiectiv global care duce la oprirea schimbărilor climatice. Eșecul acțiunii climatice este unul dintre cele mai grave riscuri globale pentru următorul deceniu, identificate în Raportul Global Risc al Forumului Economic Mondial. În același timp, având în vedere nivelul actual de ambiții exprimat în politicile climatice globale adoptate până la sfârșitul anului 2020, ne putem aștepta ca temperatura medie globală să crească la aproximativ 3°C față de vremurile preindustriale. Aceasta înseamnă o nevoie urgentă și ultimul moment pentru toate entitățile, inclusiv reprezentanții afacerilor, de a se implica în lupta pentru reducerea emisiilor atmosferice și stoparea schimbărilor climatice..

A te alătura grupului de companii care și-au stabilit obiective de reducere bazate pe știință nu este doar o onoare, ci mai presus de toate un angajament uriaș. Cred că noi toți, dar mai ales companiile, avem o responsabilitate pentru viitorul planetei noastre. Prin stabilirea obiectivelor și prin verificarea acestora de către experții SBTi, ne străduim constant să ne reducem impactul asupra mediului și intenționăm să urmăm calea stabilită de Acordul de la Paris pentru a lupta împotriva schimbărilor climatice. – a declarat Ewald Raben, CEO Raben Group.

În 2022, în urma publicării raportului IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), compania și-a stabilit obiective noi, mai ambițioase, care includ reducerea emisiilor de-a lungul lanțului valoric. Aprobarea obiectivelor de către SBTi a confirmat conformitatea acestora cu obiectivul climatic al Acordului de la Paris din 2015, care este de a opri creșterea temperaturii medii globale sub 2⁰C..

Determinarea nivelului de reducere pe baza metodologiei SBTi este doar începutul. Pentru a ne atinge pe deplin obiectivele, este necesar să ne implicăm nu numai pe noi, ci și pe toți partenerii din lanțul nostru de aprovizionare. Fără cooperare, dialogul bazat pe o comunitate de valori, atingerea obiectivelor și acordurilor globale nu va fi posibilă - explică Ewelina Jabłonska-Gryżenia, Managerul Departamentului de Durabilitate.

Noile obiective pe termen scurt ale Raben Group presupun reducerea emisiilor Scope 1 și Scope 2 cu 38,7% până în 2030 (comparativ cu nivelul emisiilor din aceste domenii în 2020). Aceasta înseamnă o reducere a emisiilor atât din transportul efectuat de propria flotă a Raben Group, cât și a emisiilor legate de întreținerea clădirilor și a infrastructurii depozitelor. În plus, pentru a atinge obiectivul Acordului de la Paris, Raben Group s-a angajat să angajeze transportatorii săi obișnuiți, responsabili în mod colectiv pentru 77% din emisiile Scope 3, în acțiunile climatice până în 2026 și ca aceștia să stabilească obiective de reducere a emisiilor în conform cunoștințelor științifice.

Stabilirea obiectivelor a necesitat o abordare cuprinzătoare și o analiză detaliată a operațiunilor de afaceri și a impactului acesteia asupra climei. Prin urmare, Raben Group a fost sprijinit pe tot parcursul procesului de dezvoltare de către Deloitte. Raben se alătură cercului de companii cu obiective de decarbonizare verificate științific.

Lui SBTi i se alătură acum companii care sunt conștiente de necesitatea de a acționa acum și care înțeleg necesitatea unei abordări cuprinzătoare pentru reducerea propriilor emisii, inclusiv implicarea întregului lanț de aprovizionare. Elaborarea unei strategii ambițioase de decarbonizare bazată pe știință necesită includerea multor părți interesate interne și, de foarte multe ori, definirea unor obiective care nu sunt ușor de atins, având în vedere evoluțiile tehnologice actuale. - a declarat Tomasz Gasiński, director în echipa Deloitte de dezvoltare durabilă, lider în consultanță privind schimbările climatice și riscurile ESG, Deloitte.